Çalıştay Onursal Başkanı

Prof.Dr. Necdet BUDAK

Ege Üniversitesi Rektörü

Çalıştay Başkanı

Prof.Dr. Ayfer YALÇIN

Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı

DÜZENLEME KURULU

Prof.Dr. Kutsal TURHAN/Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Prof.Dr. Tuncay GÖKSEL/Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimi

Prof.Dr. Sibel GÖKSEL/Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı

Prof.Dr. Petek BALLAR-KIRMIZIBAYRAK/Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Biyokimya AD.

Doç.Dr. Hüseyin TAŞLI/Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı

Doç.Dr. Derya İLEM-ÖZDEMİR/Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı

DANIŞMA KURULU

Prof.Dr. Oğuz BAYRAKTAR/Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve EBİLTEM Müdürü

Prof.Dr. Cemil GÜRGÜN/Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı

Prof.Dr. Necdet ERDİLEK/Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı

Prof.Dr. Ercüment KARASULU/ARGEFAR Müdürü

Dr. Nihan BURUL BOZKURT/Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK)

Dr. Vedat EĞİLMEZ/İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS)

Dr. Ümit DERELİ/Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD)