Çalıştaya Davet

İlaç araştırma ve geliştirme faaliyetleri ülkemizin sağlık alanındaki kalkınma ve kalite ölçütlerini yükseltecek, sağlık ekonomimize en büyük desteği sağlayacak, global rekabet gücümüzü arttıracak en önemli alanlardan birini oluşturmaktadır. Ege Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen İlaç Ar-Ge 2019 Çalıştayı ilaç araştırma ve geliştirme hedefleri doğrultusunda çalışan tüm paydaşları bir araya getirmek suretiyle bu konuda gereksinim duyulan ortak dil, etkileşim ve işbirliğini sağlamayı hedeflemektedir. Ev sahibi kurum olarak Ege Üniversitesi  bu  çalıştay vesilesiyle  ilaç araştırma ve geliştirme faaliyetleri hususunda sahip olduğu bilgi birikimi, deneyim, altyapı ve vizyonu  tüm paydaşlara sunma fırsatını da bulacaktır.

İlaç araştırmaları alanında faaliyet gösteren tüm akademi ve endüstri mensuplarının katılımına açık ve sonuçları itibarıyla gelecekteki ilaç Ar-Ge çalışmalarımıza bir yön vermesi beklenen çalıştayımıza sizleri davet eder, 16 Aralık 2019 tarihinde Ege Üniversitesinde hep birlikte olmayı dileriz.

Düzenleme Kurulu Adına

Prof. Dr. Ayfer YALÇIN